5 maja 2009
WTOREK


Moje owce


     Jezus mówi o nas, którzy w Niego wierzymy, że jest naszym Pasterzem. Wyraźnie podkreśla, że nie jest najemnikiem, ale pasterzem.
     Że należymy do Niego. To wielka sprawa. To niesłychane stwierdzenie. To znaczy, że Jezus się nami opiekuje, jak dobry pasterz swoimi owcami.