4 maja 2009 – poniedziałek
MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI


Oto Matka twoja


     Jesteśmy narodem, w którym kobieta zajmuje ważne miejsce, który kobiecie oddaje szczególną cześć i szacunek. Narodem, w którym matka stanowi niepodważalny autorytet: która wychowuje, prowadzi dom – na swój sposób, ale przecież tak. Jesteśmy tym narodem, który przechował w swojej kulturze zwyczaj całowania ręki kobiety przy powitaniu czy przy pożegnaniu.
     Nasze kobiety, gdy mężowie byli w polu przy oraniu i sianiu i zbieraniu zbóż i płodów rolnych, ale i na wyprawach wojennych, gdy ginęli, dostawali się do niewoli – matka przejmowała rolę głowy rodziny, odpowiedzialnej za dom, za wychowanie dzieci, za rodzinę. Stąd się narodził w Polsce kult kobiety żony i matki, szacunek dla niej, dla jej trudu, poświęcenia.
     Z tej kultury okazywanej kobiecie w Polsce wyrósł czyn króla Jana Kazimierza, decyzja jego, aby Matkę Jezusa proklamować Królową narodu i państwa polskiego.