6 maja 2009
ŚRODA


Kto Mnie zobaczył


     Przecież Bóg jest Duchem. Jak Jezus mógł powiedzieć: Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.
     Kto zobaczył miłość Jezusa, Jego sprawiedliwość, miłosierdzie, mądrość, wrażliwość – ten zobaczył Boga samego.
     Każdy człowiek, który jest życzliwy, miłosierny, mądry, wrażliwy wyraża Boga. Jest Jego słowem. I obcując z nim, obserwując go, widzimy Boga.