7 maja 2009
CZWARTEK


Którego Ja poślę


     Potrzeba, ażeby choć czasem przynajmniej zdawać sobie z tego sprawę, że jesteśmy w ciągu fizjologicznym i duchowym. Że zostaliśmy zrodzeni przez naszych rodziców. Nie tylko jeżeli chodzi o stronę fizjologiczną, ale i duchową. Ich kultura osobista, ich styl życia zawodowego, ich kierownictwo domem odegrało w naszym życiu zupełnie istotną rolę. Zawdzięczamy im naszą kulturę. Nawet gdy ona jest w niejakiej opozycji do ich przekazu, to jednak punkt odniesienia jest wyraźny. 

May 7, 2009
THURSDAYThe one whom I shall send     At least now and than we have to realize that we exist in physiological and spiritual sequence; that we are our parents’ offspring not only in the physiological but also in spiritual sense.  Their personal culture, their professional life-style, their household management have played significant role in our lives.  We owe them our culture; even if – to a certain degree – it stands in opposition to their own message, still the point of reference is clear.