15 marca 2009
3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Nie róbcie ze świątyni targowiska


     Bywa, że na Zachodzie sprzedaje się kościoły. Przemienia się je na magazyny albo muzea. Wytłumaczenie – ludzie nie przychodzą do kościoła. A zresztą, nie ma kto sprawować sakramentów, bo księży brak.
     Równocześnie na Zachodzie rośnie ilość szpitali psychiatrycznych i więzień.
     Bo człowiek bez Boga jest nieporozumieniem. Człowiek tylko w jedności z Nim jest sensowny, uzyskuje pełny wymiar swojego człowieczeństwa.
     A kościół powinniśmy traktować jako nasz symbol. Jako miejsce naszego szczególnego zjednoczenia się z Bogiem. Które mamy wprowadzać w życie codzienne.
     Wtedy nie będziemy zamykać naszych kościołów, sprzedawać ich ani ich burzyć.