12 maja 2009
WTOREK


Pokój mój daję wam


     Dręczą nas niepokoje. Nawet gdy mamy chwile wytchnienia, to na krótko, bo przychodzi nowy niepokój. I znowu boimy się. Martwimy się, smucimy się, przewidujemy okropności.
     A nie trzeba się lękać – ani przeszłości, ani przyszłości, ani teraźniejszości, ani ludzi, ani świata, ani siebie samego. Bo wszystko należy do Boga. 

May 12, 2009
TUESDAYMy peace I give you     We are tormented by anxieties.  Even if we get a moment of relief, it is a short moment, for a new anxiety approaches.  And we are scared again.  We are worried, we are sad, we anticipate horrors.
     But you should not be afraid – either of the past, or the future, or the presence, or other people, or the world, or yourself.  For everything belongs to God.