20 maja 2009
ŚRODA


Wszystko, co ma Ojciec


    
      Byle tylko wpatrzyć się uważnie w swoje wnętrze, to znajdziemy w nim prawdę Bożą. Byle tylko uważnie wsłuchać się w swoje sumienie, a usłyszymy głos Boży. Bo nas stworzył – według swojego prawa, według swojej najwyższej prawdy, jaką jest prawda o miłości Boga ku nam i o miłości naszej ku ludziom.


 

May 20, 2009
WEDNESDAYEverything that Father has


 


     If you only could look into your interior very attentively, you would find God’s truth in it.  If you only could listen to your conscience very carefully, you would be able to hear voice of God; for He created us according to His law and according to His superlative truth.  It is the truth about God’s love towards us and about our love towards people.