2 maja 2009
Pierwsza Sobota


Do kogóż pójdziemy


     Naród wybiera swojego pasterza. Naród idzie za swoim pasterzem. A on nadaje ton całemu życiu narodu. To może być myśliciel, poeta, wódz, polityk – ale zawsze to musi być osobowość wielkiego formatu, ktoś. Kto porwie za sobą rzesze.
     Czy Matka Najświętsza jest Królową naszego narodu?


————————————————————————–Trudna jest ta mowa


     Wiemy, że Bóg jest Pięknem, Mądrością, Potęgą, Miłością. Tylko jak to powiedzieć, wyrazić, określić, namalować, wyśpiewać. To zadanie dla tych, którzy lepiej widzą, słyszą, głębiej przeżywają. Ci powinni przekazywać swój zachwyt ludziom, za których są odpowiedzialni.