13 maja 2009
ŚRODA


Ja jestem krzewem winnym


     Wyrażenie wprost naturalistyczne, prawie brutalne – porównanie Boga do ogrodnika, Jezusa do krzewu winnego, a nas do latorośli. A to wszystko po to, aby do nas doszła prawda o współistnieniu naszym z Bogiem. 

May 13, 2009
WEDNESDAYI am the vine     This is a direct and naturalistic, almost brutal expression – comparing God to a gardener, Jesus to a vine and us to the branches.  But it is supposed to make us understand and accept the truth about our coexistence with God.