28 maja 2009
CZWARTEK


                    Aby wszyscy stanowili Jedno     Jezus modli się: Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie. Ale to jest dla nas za trudne. O tym możemy się przekonać na co dzień. Wciąż skłóceni, obmawiający, oczerniający, zazdrośni, gardzący. Do jedności brakuje nam – wszystko.
     Ale czy w ogóle można stanowić jedno, jeżeli każdy z nas jest różny? Można! Przez tolerancję, wzajemny szacunek. Przez pomoc, a nie szkodzenie drugiemu. Przez życzliwość, a nie upór. Przez wyrozumiałość, a nie zemstę.


May 28. 2009
THURSDAY


So that they may be one     Jesus prays: So that they may be one just as You are in Me, Father, and I am in You.  But for us it is too difficult.  We can ascertain it on every day basis.  Continuously quarreled, denigrating, disparaging, envious, and full of contempt.  To be one we are missing — everything.
     Is it possible to be as one at all, if each and every one of us is different?  It is!  Through tolerance and mutual respect.  Through help instead of harm.  Through kindness instead of stubbornness.  Through forbearance instead of revenge.


                                                                                                  Fr. M.M.