26 maja 2009
WTOREK


 


Ty Mi ich dałeś     „Ona mi pierwsza pokazała księżyc”. Moja matka uczyła mnie patrzeć na świat i poruszać się w tym świecie. Chociaż zapomniałem, że to jej słowa, jej nauki, ostrzeżenia, zachęty, to przecież tymi słowami żyję.


 

May 26, 2009
TUESDAY
You gave them to me


      “She first showed me the moon”.  My mother taught me to look at the world and to move around in this world.  Even though I forgot that these were her words, her lectures, warnings, encouragements, still I live by these words.