22 kwietnia 2009
ŚRODA


Jezus powiedział do Nikodema


     Rozmowa jest bardzo ważnym narzędziem naszego rozwoju, dorastania do człowieczeństwa. Przymusza nas do tego, ażebyśmy ustosunkowali się do stwierdzeń rozmówcy. Domaga się określenia naszego stanowiska. I tak rozmowa to poznawanie się wzajemne. Wzbogacanie się wzajemne. Okazuje, że mój świat, choć jest hermetyczny, ale przecież może się otworzyć na drugiego człowieka. Może go wysłuchać, uradować się jego odkryciem – albo przerazić.


—————————————————————————–


22 kwietnia 2009
ŚRODA


Kto zbliża się do Światła


     Rozmowa Jezusa z Nikodemem nasuwa nam na myśl nasze rozmowy. Jakie są? Czy płaskie, próżne, byle jakie, od niechcenia, czy może nawet kłamliwe – kiedy nie chcemy się odsłonić, nie chcemy powiedzieć, co naprawdę myślimy na podany temat. Ukrywamy się z naszymi przekonaniami ze strachu, z niepewności czy ze wstydu. Albo odważymy się podnieść przyłbicę i powiedzieć własne zdanie.
     I tak rozmowa nas kształtuje, rozwija – albo zamyka, upokarza i niszczy.