12 czerwca 2009
PIĄTEK


A Ja wam powiadam


     Jeszcze pozostały na ołtarzach kwiaty z święta Bożego Ciała, jeszcze w oczach mamy dzieci rzucające kwiaty, jeszcze w uszach śpiew, który towarzyszył procesji.
     Choć w opinii ludzi funkcjonuje zdanie: „Święto, święto i już po święcie? I będzie tak, jak było”.
     A to nie jest prawda. Zawsze coś z dobra zostaje w nas. Coś z piękna, z pieśni, z kazania, z podniosłości, z radości, że nie jesteśmy sami. 

June 12, 2009
FRIDAYAnd I say to you     Flowers on the altars from the time of Corpus Christi Holiday are still there, you can still see in your mind’s eye children throwing flower petals on the ground, in your ears the singing which accompanied the procession still sounds.
     Although there’s an opinion among people: ”Holidays, holidays and then holidays are over — and everything gets back to normal”, it’s not true. 
     There’s always a bit of good left within us; a bit of beauty, bits of songs, a bit of a sermon, a bit of loftiness and a bit of joy of not being alone.