15 czerwca 2009
PONIEDZIAŁEK


Nadstaw mu i drugi policzek


     Jezus chętnie przerysowuje. Paradoksy lepiej się pamięta. Ale prawda tkwi nie w obrazie, ale w istocie rzeczy.


 

June 15, 2009
MONDAYOffer him the other cheek     Jesus readily overstresses.  One remembers paradoxes better.  But the truth lies not in the picture but in the essence of the mater.