16 czerwca 2009
WTOREK


Synowie Ojca, który jest w niebie


     Boże nasz, Jezus stawia nam wysoką poprzeczkę: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, a tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Zrównuje nas – jeśli tak wolno powiedzieć – z Bogiem.


 

June 16, 2009
TUESDAYSons of the Father who is in Heaven     Dear God, Jesus sets a high standard for us:  Love your enemies that you may be sons of your Father in Heaven.  He equates us – if one may say so – with God.