18 czerwca 2009
CZWARTEK


Jeżeli przebaczycie


     Jezus ostrzega: Jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień.
     Na pierwszy rzut oka brzmi to trochę tak, jak „ząb za ząb, oko za oko”. Ale patrząc na ten tekst z większym namysłem, to odkrywamy, że jest bardzo logiczny w porządku miłości: Jeżeli wy nie przebaczacie ludziom, jeżeli w was jest chęć zemsty i nienawiść, to się odcinacie od Boga, który jest Miłością. 

June 18, 2009
THURSDAYIf you forgive     Jesus warns:  If you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions.
     At a first glance it sounds as “a tooth for a tooth an eye for an eye.”  However, on reflection, pondering on this text more carefully, we discover that it is very logical in the order of love.  If you don’t forgive people, if you nurture the hatred and need for revenge, you cut yourself from God who is Love.