25 maja 2009
PONIEDZIAŁEK


Ojciec jest ze Mną


     To jest największa tragedia człowiecza – gdy ludzie nas opuszczą. Gdy przyjdzie czas osamotnienia, wzgardy. I zostaniemy sami. Znikną gdzieś krewni, przyjaciele, znajomi. Poczujemy się, że nikt nas nie rozumie; nikt nas nie chce słuchać; nikt nas nie potrzebuje. To jest najdotkliwszy czas dla każdego człowieka.
     Wtedy jedyny ratunek to sam Bóg, który w nas uwierzył i wierzy, który nas nie odstąpił i nie odstąpi, który wytrwa przy nas w tym czasie. I wtedy masz szansę powrotu do społeczeństwa. 

May 25, 2009
MONDAYFather is with me
     This is the greatest human tragedy – when people abandon you; when the time of solitude and contempt comes – and you are left alone.  Relatives, friends, and acquaintances vanish somewhere.  You feel as if nobody understands you, nobody wants to listen to you, and nobody needs you.  This is the most painful time for everyone.
     At such moment God Himself is your only deliverance; God who has believed and still believes in you, who has not left and will not leave you, who will stand by you during such times.  And then you have a chance to return to society.