22 czerwca 2009
PONIEDZIAŁEK


Nie sądźcie


     Bóg chce, żebyśmy byli, jak Jezus, prawdziwymi ludźmi – kochający, przebaczający, mądrzy, tolerancyjni, pomocni. Prawdziwymi dziećmi Bożymi – radośni szczęśliwi, mający oparcie w Bogu. Prawdziwie świętymi – uśmiechnięci i pogodni, optymiści, mający w Bogu ufność, do ludzi miłość, do siebie cierpliwość i wyrozumiałość.
     Co się Bogu w nas najbardziej nie podoba? Czego chce od nas, byśmy się wyzbyli? Co najbardziej ceni w naszym życiu, w naszej osobie? Co jest źródłem Jego miłości do nas? – Zadawałeś sobie kiedyś takie pytania?
     Bo Bóg troszczy się o nas osobiście, indywidualnie. Ceni nas za każde dobre słowo, dobry czyn, przezwyciężenie słabości, złości, swojego egoizmu, zwycięstwo nad naszą małością, głupotą, grzesznością. 

June 22, 2009
MONDAYDon’t judge     God wants you to be a true person, like Jesus was – loving, forgiving, wise, tolerant, and helpful; a true child of God – joyful, happy, falling back upon God;  truly holy – smiling and cheerful, optimistic, trusting in God, with love towards people, with patience and understanding for yourself. 
     What does God like about you the most?  What does he want you to get rid of?  What in your life, in your person, does He treasure the most?  What is the source of His love for you?  — Have you ever asked yourself these questions?
     For God cares for you personally, individually.  He values your every good word, good deed, and victory over weakness, anger, selfishness, victory over your littleness, stupidity, and sinfulness.