26 czerwca 2009
PIĄTEK


Oczyszczony


     Nasze modlitwy za zmarłych. Ażeby – gdy są jeszcze w czyśćcu – Bóg pomógł im nawrócić się do miłości. Ażeby zobaczyli brak miłości w swoim życiu, czego dotąd nie zauważyli. Ażeby żałowali za to, co złego uczynili, a czego dotąd nie widzieli. Wtedy grzechy będą im odpuszczone. Dorosną do pełnej miłości, dojrzeją do nieba.

June 26, 2009
FRIDAYCleaned     Our prayers are for the deceased; so that God could help them convert to love –when they are still in purgatory.  So they could notice the lack of love in their lives, which they have not noticed before.  So that they could regret everything bad they have done and have not seen it so far.  Then their sins will be forgiven.  They will reach the fullness of love; they will be mature enough for heaven.