13 września 2009
24. NIEDZIELA ZWYKŁA


Za kogo ludzie mają Syna Człowieczego     A gdy nadarzy się okazja i będziesz w otoczeniu twoich przyjaciół, zadaj im pytanie: „Za kogo ludzie mnie uważają?” Na pewno będą zaskoczeni. „Ludzie jak ludzie – jedni dobrze, drudzy źle mówią o tobie”. „Ale co mówią?” Może zaczną wyłuskiwać z pamięci opinie o tobie.
     I kiedy będzie im się zdawało, że rozmowa jest skończona, zadaj im drugie pytanie: „A wy za kogo mnie uważacie?” Prawdopodobnie zapadnie milczenie. Będzie konsternacja. Twoi przyjaciele poczują się dotknięci – jak można takie pytanie postawić. „Co, chcesz usłyszeć komplementy? Bo jakiej opinii oczekujesz od nas?” Ale ty powtórzysz pytanie. I może się ktoś złamie i powie swoją prawdę o tobie. I nagle przetoczy się lawina zachwytów, ale i surowych krytyk popełnionych błędów przez ciebie. Będziesz wstrząśnięty. Może nie spodziewałeś się, że ktoś może mieć taką surową opinię o tobie. Ale czy odważysz się postawić to pytanie. 

September 13, 2009
24 SUNDAY OF ORDINARY TIMEWho do people say Son of Man is


     So when there’s a chance, while you are among your friends, ask them this question “Who do people say I am?”  Certainly they will be surprised.  “People say whatever people say – some say good and others say bad things about you.”  “But what do the say?”  Maybe they will start searching their memory for opinions about you.
     And when they think that the conversation is over, ask them the second question “And who do you think I am?”  Most probably the silence will follow.  There will be a moment of dismay.  Your friends will feel offended – how can one ask such a question.  “Why?  Do you want to hear some compliments?  For what kind of opinion do you expect from us?”  But you will just repeat the question.  And maybe someone will break down and tell you the truth about you.  And all of a sudden an avalanche of admiration shall come tumbling down, but also an avalanche of very strong criticism of your mistakes.  You will be shocked.  Maybe you did not expect that someone could have such harsh opinion about you.  Will you dare ask such a question?