18 września 2009
PIĄTEK


Byli zdumieni


     Zygmunt Feliński, biskup ukazał się nam jako niezwyciężony. Mimo że wysłany na Syberię, powrócił po 20 latach – chociaż nie do swojej diecezji warszawskiej, bo mu zakazano. Były dla niego lata pełne pracy.
     To jeden z tych bohaterów polskich. Z tych świętych polskich – który w warunkach nieludzkich, niewoli, niszczenia wszystkiego co polskie potrafił wznieść się ponad trudności, które napotykał na każdym kroku, i czynić dobrze. 

September 18, 2009
FRIDAYThey were amazed     Zygmunt Feliński, the Bishop, appeared to us as invincible.  Despite having been sent to Siberia, he came back after 20 years.  He was forbidden however to come back to his own diocese of Warszawa.  These were for him years filled with work.
     He is one of these Polish heroes, one of these Polish saints who managed –even in inhuman conditions, in captivity, when everything that was Polish was being destroyed – to rise above difficulties which he encountered at every step, and to do good.