14 września 2009
PONIEDZIAŁEK


Wywyższono Syna Człowieczego


     Jesteśmy jedyną religią, która za symbol ma krzyż i przybitego do niego Syna Bożego.
     Chociaż nie od razu przyzwyczailiśmy się do krzyża. ani do Jezusa ukrzyżowanego. Pierwsi chrześcijanie rzeźbili, malowali Go jako Pasterza, który niesie owieczkę na swoich ramionach. Później, kiedy nawet zabłysnął krzyż w świątyniach, to wisiał na nim Jezus ubrany w szaty królewskie; z koroną złotą na głowie. Z trudem przyzwyczailiśmy się do Jezusa ukrzyżowanego – w takiej postaci, jak to jest dzisiaj.
     Może zawiśniesz na krzyżu. Fizycznie albo duchowo. Ale jeśli zginiesz, wyznając, że Bóg jest Miłością i jedynym przykazaniem twoim jest: kochać – toś się nie pomylił. Zmartwychwstaniesz. 

September 14, 2009
MONDAYSon of Man was lifted up


 
     Ours is the only religion with the cross as its symbol and with Son of God nailed to it.
     However, we have not gotten used to the cross or to crucified Jesus right away.  Early Christians sculpted and painted Him as a Shepherd, who carries a lamb in His arms.  Later on when the cross appeared in the shrines, Jesus dressed in royal robes, with golden crown on His head, was hanging on it.  It is with a great difficulty that we got used to Jesus crucified – in such form as we see Him these days.
     Perhaps you will be crucified, physically or spiritually.  But if you perish, declaring that God is Love and that your only commandment is to love – then you are not mistaken; you will rise from the dead.