21 września 2009
PONIEDZIAŁEK


Potrzebujący lekarza


     To coś nadzwyczajnego, że do Jezusa przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Nim i Jego uczniami. To wyjątek. Ewangelie pełne są uzdrowień – paralityków, głuchych, niewidomych, chorych na rozmaite choroby. Ale tylko od czasu do czasu zdarza się, że Jezus uzdrawia chorych duchowo. Te cuda są trudniejsze niż tamte.


 

September 21, 2009
MONDAYThe ones who need a doctor     This is something extraordinary; the fact that many tax collectors and sinners came to Jesus and set with Him and His disciples.  This is an exception.  Gospels are filled with healings of the paralytics, the deaf, the blind, and the sick with various ailments.  But only from time to time it happens that Jesus heals the ones sick in spirit.  These miracles are more difficult than the other ones.