26 października 2009
PONIEDZIAŁEK


Wstyd ogarnął Jego przeciwników


     To jest prawie większy cud niż cud uzdrowienia fizycznego. Bo jak dotąd, prawie z reguły, Jego przeciwnicy na widok cudu przemyśliwali, jakby Go pokonać, a nawet jakby Go zabić. A ci Jego przeciwnicy zawstydzili się swojej niewiary.

October 26, 2009
MONDAYShame engulfed His enemies     This is a miracle even grater than a miracle of physical healing.  For thus far, almost as a rule, upon seeing a miracle performed by Him, His enemies would start to speculate how to defeat Him, or even how to kill Him.  But these enemies of His became ashamed of their lack of faith.