22 października 2009
CZWARTEK


Ogień rzucić na ziemię


     My często wyobrażamy sobie miłość bliźniego jako potulność i zgodliwość. Jako pokorę i cichość. Jako zgadzanie się na wszystko, przytakiwanie każdemu. A to nie jest miłość, tylko słabość.


 

October 22, 2009
THURSDAYTo throw fire upon the earth     We often imagine neighborly love as lowliness and facility, as submissiveness and meekness; as agreeing to everything, saying yes to everyone.  But this is not love, this is weakness.