15 października 2009
CZWARTEK


Mądrość Boża


     Być matką. To nie tylko porodzić, ale wychować. Jak przez dziewięć miesięcy matka nosiła dziecko w swoim łonie, tak przez całe swoje życie nosi w sobie troskę o dziecko i stara się je wychować na prawdziwego człowieka. Przekazuje dziecku to, co ma najdroższego, najpiękniejszego.


 

October 15, 2009
THURSDAYGod’s wisdom     To be a mother – it’s not only to give birth, but to raise a child.  Just as she carried the child in her womb for nine months, she carries within her the concern about her child throughout her whole life and she tries to raise that child to be a genuine person.  She passes on to her child whatever most precious, whatever most beautiful she possesses.