16 października 2009
PIĄTEK


Ważniejsi jesteście niż wiele wróbli


     Te lata małżeństwa waszego są darem Bożym. Specjalnym, wymyślonym dla was przez Boga. On takie życie wam ułożył, zorganizował, wam ofiarował. Na to, żebyście dorośli do miłości. Takiej, na jaką was stać. We wczesnym małżeństwie, dojrzałym małżeństwie i w tym małżeństwie trzeciego wieku.


 

October 16, 2009
FRIDAYYou are worth more than many sparrows     These years of your marriage are God’s gift; a special one, designed for both of you by God.  He’s arranged, organized, and offered you such life, so that you could grow up to love; such love as you can afford – during the early years of marriage, mature marriage, and this marriage of third age.