8 września 2009
Narodziny Najświętszej Marii Panny


Oto poczniesz i porodzisz


     W słowie „matka” mieści się to, co najświętsze w mowie ludzkiej, jako dawczyni życia fizycznego i duchowego.
     I ludzie odbierają ten tytuł matkom tym, które porodziły, ale nie są godne tej nazwy. Gdy gorszą – zamiast uświęcać, gdy niszczą – zamiast budować.


 

September 8, 2009
Nativity of the Blessed Virgin Mary


You shall conceive and give birth


     The word “mother” contains everything that is the most holy in the human speech, as she is the giver of physical and spiritual life.
     And people take this title away from these mothers who have given birth but are not worthy of that name; when they deprave – instead of sanctifying, when they destroy – instead of building.