15 września 2009
WTOREK


Oto Matka twoja


     Pod krzyżem Jezusa stoi Jego Matka. I stoją wszystkie matki, które cierpią z powodu swego dziecka, które poroniły, którym dzieci umarły, którym odebrano dzieci, których dzieci są niepełnosprawne, których dzieci są niewdzięczne, których dzieci zostały niesprawiedliwie powieszone na krzyżu.


 

September 15, 2009
TUESDAY


Here is your Mother


     Here, under the Jesus’ cross stands His mother.  And so do all mothers, who suffer because of their children, the ones who miscarried, the ones whose children died, whose children were taken away, whose children are handicapped, whose children are ungrateful, and whose children were unjustly hanged on the cross.