9 października 2009
PIĄTEK


Królestwo Boże


     Jeden talent to 30 kilogramów – ponad – srebra albo 30 kilogramów – ponad – złota. Tak czy owak, to ogromny majątek. Jakże musiał być zaskoczony pierwszy i drugi sługa, którzy na czas nieobecności pracodawcy otrzymali od niego do zagospodarowania jeden pięć, drugi dwa talenty. Jaka uważność była im potrzebna, żeby tych pieniędzy nie stracić, żeby im nie ukradli złodzieje, żeby nie wyłudzili od nich oszuści, żeby sami ich lekkomyślnie nie roztrwonili. Ileż mądrości musieli mieć obaj słudzy, że pomnożyli majątek swego pana. Mądrości i odwagi.


 


October 9, 2009
FRIDAYKingdom of God     One talent equals over 30 kilograms of silver or over 30 kilograms of gold. One way or the other, it is an enormous fortune.  How surprised the first and the second servants must have been when they received from their employer five and two talents respectively to take care of during the time of his absence.  How careful they had to be not to lose this money, not to have it stolen by thieves, not to have it swindled out of them by crooks, not to squander it recklessly.  What wisdom those two servants had to have to be able to multiply the fortune of their lord.  Wisdom and courage.