13 października 2009
WTOREK


Wasze wnętrze


     To „dlaczego” jest najważniejsze w naszym życiu – dlaczego to robisz, dlaczego to mówisz, dlaczego tak postępujesz.
     O naszej wartości decyduje motywacja naszych słów, naszego zachowania się, naszych działań.


 


October 13, 2009
TUESDAY


Your inside


     This „why” is the most important thing in your life; why do you do that, why do you say that, why do you act like that.
     Our worth is decided by the motivation of our words, our behavior, and our actions.