17 września 2009
CZWARTEK


Również i dlatego


     Wywiezieni w głąb Związku Radzieckiego – na Syberię, do Kazachstanu. Liczba ich sięga półtora miliona. Już nie wrócili. Zamęczeni, zagłodzeni. Również dlatego, bo po drodze zamarzli w wagonach – ciężka była zima, -40 stopni, a jechali w wagonach bydlęcych, bez ogrzewania. Tak zginęło również około 200 tysięcy żołnierzy, którzy zostali wzięci do niewoli. Zbrodnia na naszym narodzie – straszliwa.
     Ale trzeba żyć z potomkami tamtych zbrodniarzy. Aby żyć normalnie, trzeba przebaczyć. Bo inaczej się zagryziemy we wspominaniu krzywd, jakich doznaliśmy. Trzeba budować nową przyszłość. Braterską.


 

September 17, 2009
THURSDAY


Also because


 
     Transported deep into the Soviet Union – to Siberia, to Kazakhstan – their numbers reach a million and a half.  They have not come back.  Tormented, starved to death.  Also because they froze to death on the train – it was a harsh winter – and they were riding in cattle cars, without heat.  About 200 thousand soldiers who were taken prisoners perished that way, too.  Atrocity against our nation — horrible.
     But one has to coexist with the descendants of those criminals.  To live in a normal way one has to forgive, for otherwise we will bite each other’s heads off in recollection of the wrongs which we suffered.  New future has to be built – brotherly.