1 listopada 2009
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH


Błogosławieni


     Jesteśmy zanurzeni w Bogu od chwili poczęcia aż po wieczność. Każdy oddech nasz, każde uderzenie serce, każda sekunda naszego życia jest tego wyrazem – Jego miłości ku nam.
     Całe życie, śmierć, wieczność jest darem miłości Boga ku nam.


 

November 1, 2009
ALL SAINTSThe blessed ones     We are immersed in God from the time of our conception till eternity.  Our every breath, every heartbeat, every second of our lives is an expression of it – His love for us.
     Entire life, death, and eternity are God’s gift of love for us.