9 listopada 2009
PONIEDZIAŁEK


Dom Ojca


     Kościół jest przedsionkiem nieba. W kościele jest obecny Bóg w sposób szczególny – przez słowo Pisma Świętego, które jest głoszone; przez Eucharystię, która jest sprawowana, przez inne sakramenty święte, który są udzielane; przez modlitwy wiernych. Przez miłość, która jest w sercach wiernych, przychodzących, aby modlić się do Boga.


 

November 9, 2009
MONDAYFather’s House     Church is a vestibule of heaven.  In church God is present in a special way – through the word of the Gospel which is being proclaimed, through the Eucharist which is being performed, through the other sacraments, which are dispensed, through the prayers of the faithful.  Through love which is in the hearts of the faithful, the ones who come in to pray to God.