31 października 2009
SOBOTA


Zaproszeni na ucztę     Święto Wszystkich Świętych. To jest święto dziękczynienia Bogu nie tylko od strony całej ludzkości. Ale całego świata ożywionego i nieożywionego. Bo wszystko jest stworzeniem Bożym. Bo wszystko jest podtrzymywane wolą Stwórcy.
     Każde uderzenie serca naszego, oddech, komórka naszego ciała jest Jego dziełem. Każdy powiew wiatru, kropla rosy, liść na drzewie, pióro ptaka, grudka ziemi, promień słońca zwiastuje Jego obecność. On nas stwarza – naszą teraźniejszość i naszą wieczność, w którą jesteśmy zanurzeni. 

 
October 31, 2009
SATURDAY


Invited to a feast


 
     Holiday of All Saints — this is a holiday of giving thanks to God not only from the perspective of the humanity, but from all animate and inanimate world.  For everything is God’s creation.  For everything is sustained by God’s will.
     Every hart beat, every breath, every cell in our body is His creation.  Every breath of wind, dew drop, leaf on a tree, bird’s feather, clod of soil, and every sunray announces His presence.  He creates us – our present and our eternity, in which we are immersed.