17 listopada 2009
WTOREK


Muszę się zatrzymać w twoim domu


     Jezus miłością zaskoczył Zacheusza, swoich apostołów, ludzi, którzy z Nim szli.
     On naśladował Boga samego, który też nas zaskakuje – miłością. 

November 17, 2009
TUESDAY


I must stay in your house
 


     Jesus surprised Zacchaeus with His love, He surprised His apostles, and people who followed Him.
     He imitated God himself, who also surprises us — with love.