1 grudnia 2009
WTOREK


Szczęśliwe oczy


     To do nas te słowa: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.
     To do nas te słowa. Byleśmy przyjęliśmy to, co słyszymy od Jezusa, byleśmy ujrzeli to, co Jezus nam ukazuje.


 

December 1, 2009
TUESDAY


Blessed are the eyes     These words are directed at us: Blessed are the eyes that see what you see.  For truly I say to you that many prophets and righteous men desired to see what you see, and did not see it, and to hear what you hear, and did not hear it.
     These words are directed at us.  If only we could accept what we hear from Jesus, if only we could see what Jesus shows us.