26 listopada 2009
CZWARTEK


Nasze odkupienie


     Tak przyzwyczailiśmy się do tego, aby życie ziemskie nazywać naszym życiem, a życie po śmierci – życiem Bożym.
     Bo czujemy się niegodni, ażeby nazywać niebo naszym niebem. Czujemy się niegodni tego szczęścia, które Bóg nam przygotował.
     A przecież niebo jest nasze. Bo niebem jest nasz Bóg.


 

November 26, 2009
THURSDAY


Our redemption     We have grown so accustomed to calling earthly life our life and life after death – God’s life.
     For we feel unworthy to call heaven our heaven.  We feel unworthy of this happiness that God has prepared for us. 
     But yet heaven is ours.  For heaven for us is our God.