27 listopada 2009
PIĄTEK


Blisko jest królestwo Boże


     Niebo – jak wiosna, na którą czekamy. Jak pąki kwiatów, które za chwilę otworzą się. Jak uśmiech dziecka. Jak słońce wschodzące.


 


November 27, 2009
FRIDAYKingdom of God is near     Heaven – like spring that we are waiting for. Like flower buds which will open at any moment.  Like a child’s smile. Like a rising sun.