30 listopada 2009
PONIEDZIAŁEK


Będziecie rybakami ludzi


     Pójdźcie za Mną – powiedział Pan Jezus – a uczynię was rybakami ludzi. Te słowa są skierowane do nas.
     Ale co to znaczy być „rybakami ludzi”? Co Jezus rozumiał pod tym słowem? Jak można w ogóle być „rybakami ludzi”?
     Żebyśmy prowadzili ludzi do Boga przez miłość. Dobroć, życzliwość, miłosierdzie, litość. 

November 30, 2009
MONDAY


You are going to be fishermen of people     Follow Me – Jesus said – and I will make you fishermen of people.  These words are directed at us. 
     But what does it mean to be “fishermen of people”?  What did Jesus understand by these words?  How can anyone be a “fisherman of people” at all?
     We need to lead people to God through love, kindness, benevolence, compassion, and mercy.