23 grudnia 2009
ŚRODA


Ręka Pańska była z nim


    
     Tak bywa, że Bóg czasem daje znak. Natchnieniami, wydarzeniami, ludźmi. Zwraca uwagę, ostrzega, wskazuje, niepokoi, raduje. Daje znak. Żebyśmy nie błądzili, nie szukali po omacku, bezradnie, w rozpaczy.