24 listopada 2009
WTOREK


Kamień na kamieniu     Każdy ma swoje ruiny, swoje gruzy. A budowaliśmy, a stawialiśmy, a radowaliśmy się, a cieszyliśmy się osiągnięciami naszych rąk, naszych pomysłów, naszych zamiarów.
     I rozpadło się to, co zdawało się być trwałe. Ale nie rezygnuj. Dźwigaj to, co upadło, wznoś to, co się rozleciało. Buduj to, co runęło.  To już będzie coś innego niż tamto, może mniejsze, niższe, nie tak ozdobne, ale bardziej twoje własne.
     Choć nie zdziw się, gdy i to zostanie zburzone, zrównane z ziemią.
     Buduj po raz któryś.


 

November 24, 2009
TUESDAY


Stone upon a stone


     Everyone has his or her ruins.  We’ve built, we’ve erected, and we’ve been happy; we have enjoyed the achievements of our own hands, our own ideas, our plans.
     And all of that, which seemed to have been so solid, has fallen apart.  But don’t give up.  Lift what has fallen, erect what has crumbled, and build up what has collapsed.  Perhaps it will be something different than the previous one was; maybe smaller, maybe lower, maybe not so ornate, but it will be more your own. 
     Don’t be surprised however when this too shall be destroyed, razed to the ground.
     Build once again.