13 stycznia 2010
ŚRODA


Inną drogą wrócili do ojczyzny


 
     W drodze powrotnej nie wstąpili do Heroda. Mędrcy, intelektualiści, a równocześnie wrażliwi na Boga, słuchający Go, otwarci na Niego. Gotowi dostosować się do Bożych nakazów, natchnień, którymi Bóg ich obdarzył. Od samego początku, kiedy Gwiazda się ukazała, aż do samego końca, kiedy ostrzegł ich, żeby nie wrócili do Heroda.
     Tak nam też tego potrzeba. Potrzeba mądrości, inteligencji, logicznego myślenia. Ale równocześnie potrzeba nam wrażliwości duchowej na Boże natchnienia.