30 stycznia 2010
SOBOTA


Kim On właściwie jest


     Wdowa, która została uratowana od głodu przez proroka Eliasza, była poganką.
     Naaman, który został oczyszczony z trądu przez proroka Elizeusza, był poganinem.
     Bóg polecił prorokom ich uratować, żeby nie umknęło ze świadomości Żydów, że On kocha wszystkich: tak Żydów, jak i pogan. 

January 31, 2010
SATURDAYWho is He, really     A widow who once was saved from hunger by Prophet Elijah was a pagan.
     Naaman who was cleansed of leprosy by Prophet Elisha, was a pagan.
     God ordered prophets to save those people, so that the Jews were able to realize that He loves everybody: the Jews as well as pagans.