8 lutego 2010
PONIEDZIAŁEK


 


Którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie     Wierzymy, że przez sakrament Eucharystii dotykamy duchowo Jezusa. Niech to nasze dotknięcie przyniesie nam zdrowie duszy i ciała.