10 stycznia 2010
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO


 


On jest Mesjaszem     Trzej Mędrcy zauroczyli nas swoją kulturą, taktem, a równocześnie absolutną determinacją w wypełnieniu zadania, które sobie postawili.
     Przychodzą do króla Heroda, żeby im pomógł znaleźć nowo narodzonego Króla żydowskiego. Ale nie chodzi im o króla w sensie politycznym. Znamienne jest to, że Herod zwraca się do kapłanów i do uczonych w Piśmie, pytając, gdzie się ma narodzić Mesjasz.
     Że im nie o króla politycznego chodzi, świadczy o tym również dar, który złożyli Jezusowi: kadzidło. Kadzidło – które przysługuje Bogu.
     Ich wielkość zamyka się w jeszcze jednym stwierdzeniu: Przyszli, chociaż nie byli Żydami.
     Staniemy się im podobni, gdy zobaczymy z radością w innych religiach „naszą” prawdę o Bogu-Miłości jako coś najbardziej istotnego. To świadczyć będzie o naszej ekumenii, tolerancji i mądrości.