2 lutego 2010
MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ
WTOREK


Za natchnieniem Ducha     Bóg jest Bogiem ciszy. Pokoju. Bogiem miłości.
     Tyle w tobie Boga, ile w tobie ciszy. Tyle w tobie miłości, ile w tobie pokoju.
     Tyle jest w tobie pacierza, ile w tobie ciszy. Nie licz długości twojego pacierza ilością odmówionych modlitw. Możesz nie powiedzieć ani jednego słowa, a jeżeli będziesz trwał przed Nim w ciszy przynajmniej chwilę, to zstąpi na ciebie choć odrobina pokoju, miłości.