25 lutego 2010
CZWARTEK


Wy im czyńcie     W klasztorze przełożony ma ogromny wpływ na kształt społeczności klasztornej. Tak było również w wypadku Matki Amaty.
     Byłaś wymagająca od sióstr, ale równocześnie matczyna. Byłaś wymagająca najpierw od siebie. Gdy przyszedł czas choroby, sprawdziłaś się – cierpliwością, nienarzekaniem, pokornym przyjmowaniem kolejnych zabiegów i operacji. Siostry klasztoru otoczyły Cię najczulszą miłością, gdy przyszło Ci leżeć i oczekiwać śmierci.
     Będzie Cię brak. Jako Matki Przełożonej, jako jednej z sióstr społeczności klasztoru. Można powiedzieć, że z Tobą odchodzi pewna epoka. Przełożona, która przyjdzie po Tobie, już będzie inna, już będzie inny klasztor. Nie lepszy czy gorszy, ale inny.
     Wspieraj nas u Boga swoją modlitwą za nas, którzyśmy zostali w tych murach, w których spędziłaś ponad pięćdziesiąt lat.