31 marca 2010
WIELKA ŚRODA


Jeden z was Mnie zdradzi


    
     Wielka Środa. Może Judasz nie zdaje sobie z tego sprawy, co robi. Może nie nazywa tego zdradą. Może wymyślił jakąś inną interpretację swojego czynu. Dlatego, żeby nie było wątpliwości, Jezus mówi: Jeden z was Mnie zdradzi. Jezus nazywa po imieniu zdradę – zdradą,. Może się Judasz zreflektuje, może się wycofa.
     I dochodzi do konfrontacji. Judasz pyta: Czy nie ja, Rabbi? Jezus mu odpowiada: Tak jest, ty. Ale nawet to nie wstrzymuje Judasza.


 

March 31, 2010
HOLY WEDNESDAY


One of you will betray me


 
     Holy Wednesday.  Maybe Judas does not realize what he is doing.  Maybe he does not call it betrayal.  Maybe he came up with some interpretation of his actions.  So, that there’s no doubt, Jesus says: One of you will betray me.  Jesus names betrayal by its name – betrayal.  Perhaps Judas will restrain himself, perhaps he will reconsider.
     And it comes to confrontation.  Judas asks: You don’t mean me, do you, Rabbi?  Jesus answers him: Yes, it is you.  But even that does not stop Judas.