29 marca 2010
WIELKI PONIEDZIAŁEK


Jezus przybył do Betanii     Wielki Poniedziałek. Przygotowuje się ostatni akt dramatu Jezusowego. Już na planie są wszyscy zainteresowani, którzy wezmą udział w grze. Jest Jezus, jest Łazarz, Maria, Marta, są apostołowie, wśród nich Judasz. Są faryzeusze, również kapłani na czele z arcykapłanami. I zaraz na scenie rozpocznie się akcja.
     Przerażające. Gdyby tak wczuć się w tę sytuację, która się zaczyna kształtować – chociaż jesteśmy przyzwyczajeni do śmierci Jezusa – to gdy się ona ma rozegrać jeszcze raz na naszych oczach, to krew zdaje się ścinać w żyłach. 

March 29, 2010
HOLY MONDAYJesus came to Bethany     Holy Monday.  The last act of Jesus’ drama is being prepared.  All persons of interest, who are going to take part in the play, are on the stage.  There’s Jesus, there are Lazarus, Maria, Martha, apostles, and Judas among them.  There are the Pharisees, also priests, and high priests.  And in a moment the action on stage shall begin.
     Terrifying.  If you really tried to feel the situation which starts shaping up – even though we are used to Jesus’ death – still, when it is about to play out as we look on, blood seems to curdle in our veins.